Phòng Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Phòng Hợp tác Quốc tế

23/01/2018

Đội ngũ cán bộ viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ tốt, trẻ, năng động, nhiệt tình.

Duy trì và ngày càng mở rộng hợp tác truyền thống khối Pháp ngữ

Top